Οργάνωση Κηδείας

Είναι αλήθεια πως όταν χάνουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο εκτός απο μεγάλη θλίψη που φέρει η απώλεια, βρισκόμαστε στην ανάγκη να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για την οργάνωση της κηδείας του.

Εμείς με εμπειρία σαράντα χρόνων έχοντας ολοκληρώσει κάθε είδος πενθιμης τελετής είμαστε εκεί για να διευκολύνουμε, πληροφορήσουμε και διεκπεραίωσουμε σεβόμενοι απόλυτα αυτή την δύσκολη στιγμή που περνάτε, έχοντας την ηθική υποχρέωση να σας υποστήριξουμε με τον καλύτερο τροπο να αποχερετισεται με αξιοπρέπεια τον άνθρωπο σας.

Σε περίπτωση θανάτου ενός οικείου μας προσώπου είναι απόλυτα κατανοητό να πελαγώνουμε μη ξέροντας κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε άμεσα.

α) Αν συμβεί το μοιραίο στο σπίτι

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ειδοποιησουμε τον γιατρό που παρακολουθούσε τον άνθρωπο μας για να δώσει το πιστοποιητικό θανάτου και παράλληλα καλούμε το γραφείο τελετών ώστε να αναλάβει την διεκπεραίωση της κηδείας.

β) Αν συμβεί το μοιραίο στο νοσοκομείο

Θα χρειαστεί άμεσα η ταυτότητα του θανόντος, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του, για την σύνταξη του πιστοποιητικού θανάτου.

Επειτα καλούμε το γραφείο τελετών για την προετοιμασία του νεκρού και την μεταφορά του στο σπίτι ή στον  ψυκτικό θάλαμο αν χρειαστεί ρυθμίζοντας όλες τις λεπτομέρειες της κηδείας.

γ) Αν συμβεί αιφνίδιος θάνατος

Με ψυχραιμία θα πρέπει να καλέσουμε το γραφείο τελετών όπου αυτό θα μας ενημερώσει για το ποια  είναι η διαδικασία που ακολουθεί προτού προβούμε σε λάθος ενέργειες που ίσως περιπλέξουν την κατάσταση.

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στη διάθεση σας ολόκληρο το 24ωρο στα τηλ: 2373023636 και κινητό 6932310213.

Διαδικασίες Ταφής

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου:
Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:
Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:
Δηλώνεται με εισαγγελική άδεια, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Άδεια Ταφής:
Η άδεια ταφής εκδίδεται στο δήμο που επήλθε ο θάνατος ή στον Δήμο που θα γίνει η ταφή.

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για την έκδοση της αδείας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ως άνω υπόχρεοι είναι δυνατό να εκδώσουν άδεια για ενταφιασμό πριν από την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, οφείλουν όμως μέσα σε δύο μέρες να στείλουν έγγραφη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου στο Ληξιαρχείο για την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:

  • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
  • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης.
  • AMKA
  • ΑΦΜ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ταυτότητα του θανούντος το άτομο που θα παραλάβει την άδεια ταφής πρέπει να προσκομίσει την δικιά του ταυτότητα και να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση για την μη ύπαρξη της ταυτότητας.